Vítame Vás vo webovej aplikácii webPOD!

Po úspešnej registrácii a prihlásení môžete začať s vypĺňaním elektronického formulára žiadosti.

Pri vypĺňaní žiadosti dodržiavajte Usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré je zverejnené spolu s ďalšími dokumentami na https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/.

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený do 7 blokov (A – G). Blok A je potrebné vyplniť naraz celý a až po jeho uložení môžete pokračovať vo vypĺňaní ostatných blokov B – F. Na informácie uvedené v bloku A sú naviazané údaje vyplnené v ďalších blokoch (B – F)! Posledný blok G je Sumár, ktorý slúži na kontrolu nevyplnených povinných častí a nekorektne uvedených údajov z predchádzajúcich blokov. V prípade, že niektoré údaje v žiadosti nebudú vyplnené resp. opravené, žiadosť nebude možné definitívne uložiť a odoslať.

Aplikácia elektronického formulára je nastavená na automatické odhlásenie po vypršaní časového limitu, ktorý nájdete v pravom hornom rohu. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ na jednotlivých blokoch dôjde k obnoveniu časového limitu, preto Vám pri vypĺňaní údajov odporúčame žiadosť priebežne ukladať. V prípade, že prejdete do ďalšieho bloku žiadosti bez uloženia údajov, Vaše vložené údaje sa stratia. Po uložení zmien Vám aplikácia oznámi, že Vaše údaje boli uložené.

Do elektronického formulára je možné opakovane vstupovať, tzn. že bloky formulára (B – F) môžete vyplniť na viackrát pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ste zadali pri registrácií. Po definitívnom uložení žiadosti v bloku G si budete môcť Vašu žiadosť prezerať, stiahnuť alebo vytlačiť vo formáte .pdf, avšak údaje už nebudete môcť meniť!

Po definitívnom uložení si Vašu žiadosť vygenerujte v .pdf formáte a uložte vo Vašom PC. Následne je potrebné žiadosť vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a spolu s relevantnými prílohami doručiť osobne alebo poštou na SAŽP. V prípade, že si vyberiete spôsob doručenia žiadosti prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk nie je potrebné túto žiadosť tlačiť, pretože ju podpisujete kvalifikovaným elektronickým podpisom/ kvalifikovaným elektronickým podpis s mandátnym certifikátom/ kvalifikovanou pečaťou.

Adresa pre doručenie žiadosti poštou/ osobne:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Oddelenie starostlivosti o krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Na obálku prosím uveďte "POD 2023"

Elektronická schránka: E0005698870 (do predmetu správy prosíme uviesť POD 2023)

Upozorňujeme Vás, že uzávierka podávania žiadostí je 03. apríla 2023. Po tomto termíne bude webaplikácia uzatvorená. Z tohto dôvodu odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali priestor na doručenie žiadosti v stanovenom termíne. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na emailovú adresu podinfo@sazp.sk alebo na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na stránke obnovadediny.sk v časti Kontakty.

Zaregistrovať sa
Už som registrovaný/á, chcem sa Prihlásiť